Конспекти уроків фізики
3 клас

Розділ 2. Механічний рух
Урок 15. Механічний рух. Відносність руху
Урок 16. Тіло відліку. Система відліку. Матеріальна точка
Урок 17. Траєкторія. Шлях. Переміщення
Урок 18. Рівномірний прямолінійний рух. Швидкість рівномірного прямолінійного руху
Урок 19. Рівняння руху. Графіки рівномірного прямолінійного руху
Самостійна робота. Рівномірний рух. Графіки руху
Урок 20. Прямолінійний нерівномірний рух. Середня швидкість нерівномірного руху
Урок 21. Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання
Урок 22. Лабораторна робота № 4. Визначення періоду обертання та швидкості руху тіла по колу
Урок 23. Коливальний рух. Амплітуда коливань. Період коливань. Маятники
Урок 24. Лабораторна робота № 5. Дослідження коливань нитяного маятника
Питання до заліку з теми "Механічний рух"
Розділ 3. Взаємодія тіл. Сила
Урок 28. Взаємодія тіл. Явище інерції
Урок 29. Інертність тіла. Маса тіла
Урок 30. Лабораторна робота № 6. Вимірювання маси тіл методом зважування
Урок 31. Густина речовини. Розв'язування задач
Урок 32. Лабораторна робота № 7. Визначення густини твердих тіл і рідин
Урок 33. Розв'язування задач на тему: Взаємодія тіл, маса, густина речовини
Урок 34. Самостійна робота. Густина речовини
Питання до заліку з теми "Маса. Густина речовини"
Урок 35. Сила. Сила тяжіння. Розв'язування задач.
Урок 36. Сила пружності. Закон Гука. Вага тіла. Невагомість.
Урок 37. Динамометри. Вимірювання сили.Лабораторна робота №8. Дослідження пружних властивостей тіл.
Урок 38. Тертя. Сили тертя. Коефіцієнт тертя
Урок 39. Лабораторна робота №9. Визначення коефіцієнта тертя ковзання.
Урок 40. Додавання сил. Рівнодійна сил. Розв'язування задач
Питання до заліку з теми "Сили в природі"
Урок 41. Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску
Урок 43. Тиск рідин і газів. Закон Паскаля
Урок 45. Гідравлічні машини
Урок 49. Виштовхувальна сила. Закон Архімеда
Тестові завдання. Взаємодія тіл. Сила. Тиск
Урок 54. Механічна робота
Урок 56. Потужність
Урок 61. Задачі. Механічна робота та енергія

© 2015-2016 Valery Koltsiuk


Сиротюк В.Д. "Фізика" підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів
В.Г. Бар'яхтар, С.О. Довгий, Ф.Я. Божинова, Ю.І. Горобець, І.Ю. Ненашев, О.О. Кірюхіна "Фізика" підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів

Фізичні експерименти

+ Оптичні ілюзії
+ Скло-невидимка
+ Магія обертального руху